Otthonfelújítás GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések

Amennyiben kevesebb a munkadíj számla, mint az anyagköltség. Mennyit igényelhetek támogatásként?

Az igényelhető támogatás összege a benyújtott teljes, valamennyi munkálatot tartalmazó költségvetés fele. A támogatás összegét teljes egészében le kell fedni számlákkal. A benyújtott számláknak 50-50 %-ban kell tartalmaznia anyagköltség és munkadíj számlákat, de a különböző munkálatokról együttesen, tehát azok összevonhatók. Példa 1: Anyagköltség 1,000,000 Ft, munkadíj 100.000 Ft. Igényelhető támogatás 200.000 Ft, melynek fele anyag és fele munkadíj számla. Példa 2: Anyagköltség 2.000.0000 Ft, munkadíj 1.500.000 Ft. Ebben az esetben a teljes költségvetés 3.500.000 Ft, melynek fele 1.750.000 Ft. Ennek fele (875.000 Ft anyagköltség, 875.000 Ft munkadíj)

A támogatás igényléséhez szükséges felvenni a támogatott lakásfelújítási hitelt is?

Nem kötelező a hitelfelvétel, de a lakásfelújítási támogatás utólagos, tehát el kell végezni a költségvetésben megjelölt munkálatokat és a számlákkal együtt kell benyújtani az igénylést. Amennyiben az előfinanszírozáshoz nem áll rendelkezésre elegendő forrás, akkor lehetőségként személyi kölcsön, vagy lakásfelújítási hitel igénylése lehet a megoldás. A támogatott lakásfelújítási hitelek 2021 februártól igényelhetők.

Lehetséges-e különböző munkálatokra együttesen igényelni a támogatást?

pl. napelemes rendszer telepítés, kerítés építés, festés.

A munkálatok számát és a felújítás időtartamát a jogszabály nem korlátozza. Több kivitelezővel is köthető szerződés. Fontos, hogy minden vállalkozóval készüljön vállalkozói szerződés még a munkálatok elkezdése előtt. Az igényelhető támogatás a költségvetésben megjelölt munkálatok legfeljebb 50 %-a és a benyújtott számláknak 50-50%-ban kell tartalmazniuk anyagköltség és munkadíj számlákat is.

Csak anyag számlám van, a munkálatokat én végezném. Így is tudom igényelni a támogatást?

Nem, az igénylés benyújtása során a számláknak 50-50%-ban kell tartalmazniuk anyag és munkadíj számlákat is. A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

25 év alatti, de már dolgozó gyermekre is igényelhető a támogatás?

Igen, igényelhető. A lakásfelújítási támogatást szabályozó kormányrendelet kimondja, hogy mely gyermek jogosít a támogatás igénybevételére.

Gyermek: az igénylő
a) magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
b) vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki
ba) a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
bb) a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
c) kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.

A rendelet nem írja elő, hogy a 25 év alatti gyermeknek iskolai tanulmányokat kellene folytatni.

Nagykorú gyerekek az ingatlan tulajdonosai. Igényelhetik a szülők a lakásfelújítási támogatást?

Nem, a kormányrendelet értelmében nagykorú gyermek tulajdonában lévő ingatlanra a szülők nem igényelhetik a lakásfelújítási támogatást.
(2) A támogatás abban az esetben igényelhető, ha
a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.”

Kiskorú gyerekek az ingatlan tulajdonosai. Igényelhetik a szülők a lakásfelújítási támogatást?

Igen, ebben az esetben igényelhető a támogatás: „az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,”

Elfogadható KATA-s vagy alanyi adómentes vállalkozó által kiállított számla?

Igen, a KATA-s vagy alanyi adómentes vállalkozó által kiállított számla elfogadható a támogatás igénylése során. A Rendelet csak az 5 %-os áfát tartalmazó számlát zárja ki. A 0%-os és 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla figyelembe vehető.

Az LTP felé benyújtott számlák elfogadhatók a lakásfelújítási támogatás igénylése esetén is?

Igen, aki egy Lakástakarék révén részesült már állami támogatásban, az is igényelheti a lakásfelújítási támogatást. Az LTP keretében összegyűjtött összeg nagyobb része az ügyfél saját megtakarítása, kisebb része állami támogatás. Attól, hogy Ön korábban LTP megtakarításból újította fel otthonát, újabb felújítás finanszírozásához igényelheti a lakásfelújítási támogatást. Továbbá arra is van lehetőség lakásfelújítás esetén, hogy az előre elvégezni szükséges munkálatokat LTP megtakarításból finanszírozza, majd ezt követően nyújtsa be kérelmét a lakásfelújítási támogatásra

KATA-s vállalkozóként igényelhetem a támogatást?

Igen, a KATA-s jogviszony TB biztosítotti jogviszonynak számít, igényelhető rá a támogatás.

Lakásfelújítási támogatásnál lefedhető-e az önrész LTP-ből? Tehát elszámolhatók-e a számlák kétfelé, a felújítási támogatás és az LTP igazolására is?

Igen, nincs erre vonatkozó korlátozás a rendeletben, az LTP felé benyújtott számlák elfogadhatók a lakásfelújítási támogatás igénylése során is.

Az egy éven belül használati engedélyt kapott új építésű ingatlanra igényelhető a támogatás?

Igen, a 2020 december 22-én megjelent rendelet módosítás szerint az 1 éves állandó lakcím szabály alól kivételt jelent, ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

A bútorvásárlás elfogadható a támogatás igénylése során?

Igen, a beépíthető bútorok cseréje, beépítése támogatható, de a szabadon álló bútorok esetén NEM igényelhető támogatás.

Igényelhető a lakásfelújítási támogatás mosógép vásárlásra?

Nem, mosógépre nem lehet lakásfelújítási támogatást igényelni.

Egyetemista gyermekünk lakcíme nem a felújítani kívánt ingatlanba szól. Akkor nem is igényelhető a támogatás?

Az igénylő szülőnek és a jogosító gyermeknek (legalább 1 gyermeknek) kell azonos bejegyzett lakóhellyel rendelkeznie. Ha van legalább egy olyan gyermek, akinek az állandó lakcíme a felújítani kívánt ingatlanban van, akkor igényelhető a támogatás.

CSOK-kal vásárolt ingatlanra igényelhető a támogatás?

Igen, a vásárláshoz igényelt CSOK támogatás nem jelent kizáró okot a lakásfelújítási támogatás igénylése esetén.

Minden vállalkozóval kell kivitelezői szerződét kötnöm?

Igen, csak abban az esetben fogadható el a munkadíjról számla, ha a kivitelezővel 2021.01.01. után kivitelezői szerződést is kötöttek.

Még csak fél éve vagyok a felújítani kívánt ingatlanba bejelentve, elkezdhetem gyűjteni a számlákat?

Igen, az igénylés pillanatában kell legalább 1 éves bejelentett állandó lakcímmel rendelkezni a felújítani kívánt ingatanban, addig a számlák gyűjthetők. Amennyiben az ingatan kevesebb, mint 1 éve került az igénylő birtokába, akkor nem kell megfelelni az éves bejelentett lakcím szabálynak.

Elfogadhatók azokról az anyagokról szóló számlák, melyek 2020-ban lettek kiállítva, de a munkálatok csak 2021-ben kezdődnek?

Nem, az agyag és munkadíj számlák esetében is feltétel, hogy 2021.01.01. utániak legyenek.

Csak házasok vehetik igénybe a támogatást?

Nem, meglévő gyermekük után élettársak és gyermeküket egyedül nevelő szülők is igényelhetik a támogatás.

A felújítani kívánt ingatlan már több, mint 1 éve a tulajdonunkban van, de csak most jelentkeztünk át, akkor már igényelhetjük a támogatást

Nem, a támogatás igénylésnek a feltétele, hogy legalább 1 éve az igénylők részéről állandó bejelentett lakcímmel rendelkezzenek a felújítani kívánt ingatlanban.

Elfogadható-e anyag számlának, amit az építési vállalkozó állít ki (cserép, faáru, fólia, bádogos áruk)?

Igen, ebben az esetben a vállalkozói szerződének tartalmaznia kell az anyag számlák részletezését is. 

Egyedülálló szülő igényelheti a teljes 3M Ft támogatást?

Igen, a támogatást egyedülálló szülők is igényelhetik, amennyiben minden egyéb feltételnek megfelelnek. (legalább egy eltartott gyermek is velük egy lakcímen van bejelentve) 

A támogatás csak utólagosan igényelhető?

Igen, a lakásfelújítás csak utólagosan, a számlák benyújtását követően igényelhető.

Lízingelt ingatlanra igényelhető a támogatás?

Nem, a támogatás feltétele, hogy “az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek”

Együtt élő házastársak esetén van-e lehetőség arra, hogy csak az egyikük igényelje az otthon-felújítási támogatást?

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti, nincs lehetőség arra, hogy csak az egyik fél igényelje a támogatást. 

Ausztriában dolgozó, magyar lakcímmel rendelkező igényelheti a támogatást?

Az igénylés pillanatában kell az igénylőnek magyar elfogadható munkaviszonnyal rendelkeznie. (a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepeljen). Az ezt megelőző 1 évben, legfeljebb 30 napos megszakítással elfogadható az ausztriai munkaviszony is.

Külföldi vállalkozó által kiállított számla elfogadható?

Nem, külföldi számla sem vállalkozási díjról, sem anyagról nem fogadható el, kivéve, ha a vállalkozó rendelkezik magyar adószámmal és a magyar jogszabályoknak megfelelően állítja ki a számlát.

A lakás tulajdonosa én vagyok, de csak ideiglenesen, tartózkodási helyként vagyok bejelentve, igénybe vehetem-e a támogatást?

Nem, a támogatás igénylésének a feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve állandó lakóhellyel rendelkezik. (Kivéve egy éven belüli ingatlan vásárlás vagy használatbavételi engedély esetén),

Igényelhető a lakásfelújítási támogatás a tetőtérben kialakításra kerülő új lakásra is?

Ha a kialakításra került új lakás feltüntetésre került az ingatlan-nyilvántartásban, akkor további – fenti bejegyzésben olvasható – munkálatokra igénybe vehető.

A felújítási támogatás ingatlan bővítésre igényelhető?

A lakásfelújítási támogatás lakóingatlan bővítésére (a bővítési munkálatokat tartalmazó költségvetésben található munkálatokra) nem igényelhető, az elfogadható és támogatható munkálatokat a fenti lista tartalmazza.

Abban az esetben is elfogadható a számla, ha a vállalkozó állítja ki és azon megbontva szerepel az anyag és munkadíj költség?

Igen, a vállalkozó által kiállított számla tartalmazhat anyagköltséget is. Ebben az esetben a vállalkozói szerződésnek erre külön ki kell térnie és a számlán is célszerű elkülöníteni az anyag- és munkadíjat.

Egyéni vállalkozó által kiállított számla is elfogadható?

Igen, elfogadható.

Az ingatlan a kiskorú gyermek nevén van. Az ő nevére kell kérnem a számlákat is?

A számláknak az igénylők nevére kell szólniuk. A rendelet szerint az igénylő “nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a támogatás iránt kérelmet nyújt be”.

A lakásfelújítási támogatás nevelt gyermekre is vonatkozik?

A rendelet szerint a gyermek “2: az igénylő

 1. a) magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 2. b) vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki
 3. ba) a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
 4. bb) a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
 5. c) kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja;”
Jelzáloggal terhelt ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

Igen, a támogatáshoz nem szükséges ingatlanfedezet és a korábban bejegyzett jelzálog sem akadálya a támogatás igénylésének.

Egyéni vállalkozás szüneteltetése esetén igényelhető a támogatás?

A rendelet így írja elő: “A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel” Információink szerint amennyiben a vállalkozás szünetel 30 napnál hosszabb időre, akkor nem igényelhető a támogatás akkor sem, ha a vállalkozó a TB-t megfizeti maga után.

Megszakítás volt a munkahelyemen, de fizettem magam után a TB-t. Elfogadható ez lakásfelújítási támogatásnál?

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel. Amennyiben a megszakítás ennél hosszabb volt, akkor sem igényelhető a lakásfelújítási támogatás, ha az igénylő fizette maga után a TB-t.

Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

Igen, igényelhető. A lakásfelújítási támogatás igénylésénél a szabályozó rendeletben nincs kizárva a haszonélvezeti jog, illetve maga a támogatás nem igényel jelzálog bejegyzést, így nem szükséges a haszonélvezők hozzájárulása sem.

Szüleim nevén lévő házra igényelhetem a lakásfelújítási támogatást?

Nem, a lakásfelújítási támogatás abban az esetben igényelhető, ha
a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.
Szülők nevén lévő ingatlanra a támogatás tehát ebben a formában nem igényelhető.

Még nem jelentkeztünk át egy éve a felújítani kívánt ingatlanba. Addig is gyűjthetjük a számlákat a felújításról?

Amennyiben a felújítani kívánt ingatlant már 1 évvel régebben vásárolták, akkor meg kell felelni az éves bejelentett állandó lakcím feltételnek. A 2021.01.01 után számlákat azonban lehet gyűjteni és azokat akkor benyújtani, amikor már minden egyéb feltételnek megfelel(nek) az igénylő(k). 1 évnél korábban vásárolt vagy épített ingatlan esetében azonban nem kell megfelelni az egy éves bejelentett állandó lakcím szabálynak.

A felújítandó ingatlan a céges vállalkozásunk székhelye is! Kizáró ok ez a támogatásból?

Nem jelent kizáró okot az, ha a felújítani kívánt ingatlanban cég székhely vagy telephely is be van jelentve, amennyiben az igénylés egyéb feltételeinek megfelel az igénylő. Nincs ezt kizáró vagy korlátozó rész a rendeletben.

Külön élünk a férjemmel, a felújítani kívánt ingatlanba csak én és az egyetlen gyermekünk van bejelentve. Igényelhetem a támogatást?

Igen, igényelhető a teljes támogatás. A kormányrendelet így szól: „Ha a szülők lakóhelye nem azonos, az egyéb feltételnek is megfelelő a) azon szülő jogosult a támogatási összegre, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye.”

Mit kell tartalmaznia egy vállalkozói szerződésnek? Honnan lehet letölteni sablont?

A vállalkozói szerződésekről mintákat az alábbi linkre kattintva tölteti le:

Vállalkozói szerződés lakásfelújítási támogatás DOC

Vállalkozói szerződés lakásfelújítási támogatás PDF

Hűtőgép vásárlásra igényelhető a támogatás?

Igen, a támogatható hitelcélok között így szerepel: “beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje”. Amennyiben a hűtőgép beépíthető, akkor igényelhető a támogatás.

MÁK állásfoglalás szerint: “Általánosságban beépített bútornak minősül, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, az ingatlan részét képezi, így különösen a beépített konyhabútor, beépített szekrény, kazán, szaniterek, a fürdőszobai szekrény mosdóval is.”

Minden anyagköltség számlához tartoznia kell munkadíj számlának is?

Nem, nincs ilyen előírás a rendeletben. Két dolgot kell vizsgálni: 1. A felújítás mértéke nem lehet több, mint a teljes költségvetés fele. 2. A támogatás teljes összegét le kell fedni számlákkal, az ezeknek a számláknak 50-50%-ban kell tartalmazniuk anyag és munkadíj számlát is.

Nyaraló felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

Nem, a támogatás az alábbi ingatlanok felújítására igényelhető csak: “Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei;”

A lakásfelújítási támogatás igénylését követően meddig kell a bejelentett lakcímen laknom?

A rendelet nem tartalmaz arra vonatkozó előírást, hogy a támogatás igénylését és folyósítását követően meddig kell a felújított ingatlanban lakni.

Kizáró ok, ha a rendelet által előírt legalább 1 éves TB jogviszonnyal csak az egyik szülő rendelkezik?

Nem, házastársak, élettársak igénylése esetén elegendő, ha a TB jogviszonyra vonatkozó feltételt az egyik igénylő teljesíti.

A párom és gyermekünk nevén van a felújítandó ház. Nekem nincs benne tulajdonrészem. Igényelhető így a támogatás?

Élettársak, házastársak igénylése esetén a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal szükséges rendelkezni.

Nyugdíjas vagyok, felnőtt gyermekeim vannak. Ez a támogatás csak a gyerekes családokat érinti?

A támogatást legalább egy 25 éves kor alatti gyermeket nevelő személyek igényelhetik, illetve 25. életévét már betöltött gyermek után is igényelhető a támogatás, ha megváltozott munkaképességű személy.

A támogatást a számlák kifizetését követően 60 napon belül lehet igényelni. Nem kapjuk meg a támogatást, ha két hónapon belül nem végzünk a munkálatokkal?

Több számla esetén a 60 napos igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Most vásárolunk egy ingatlant. Meg kell várni az 1 évet a lakásfelújítási támogatás igényléséhez?

A felújítani kívánt ingatlanban az 1 éves állandó lakcím feltételt nem kell alkalmazni, ha “b) ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.”

Gyűjthetem a számlákat akkor, ha csak később leszek jogosult a lakásfelújítási támogatás igénylésére?

Igen, a 2021.01.01 utáni számlákat már lehet gyűjteni akkor is, ha csak később lesz jogosult az igénylés beadására. Megemlítendő, hogy használatba vételi engedéllyel még nem rendelkező ingatlan esetében a MÁK állásfoglalása ellentmondásos, de egy el nem készült ingatlan felújítása nem életszerű és nem támogatható. Továbbá az is fontos, hogy a felújítási költségvetésben megjelölt munkálatok eseténben az utolsó (legkésőbbi) számla nem lehet 60 napnál régebbi az igénylés beadásakor.

Meglévő fürdőszoba felújítására igénybe lehet venni a lakásfelújítási támogatást?

Igen, a rendelet szerint a támogatás igényelhető, beleértve:

 • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
 • a szaniterek beépítését vagy cseréjét
Ki számít közeli hozzátartozónak, akinek a számlája nem fogadható el lakásfelújítási támogatás igénylésénél?

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell. A közeli hozzátartozó fogalma: “A Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdése alapján közeli hozzátartozók: a házastárs (bejegyzett élettárs), az egyenesági rokon (lemenők: gyermek, unoka; felmenők: szülő, nagyszülő…), az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.”

Kizáró ok, ha másik ingatlan is van az igénylő tulajdonában?

Nem, erre vonatkozóan nincs korlátozás a rendeletben.

Mobilgarázs építésére igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

Nem, hivatalos MÁK állásfoglalás alapján a mobil garázs felállítása nem tartozik a támogatható építési tevékenységek körébe.

Eredeti számlákat kell az igénylés során benyújtani?

Nem, elegendő a számlák másolatát csatolni a megfelelő számlaösszesítővel együtt.

Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos, hogyan lehet igényelni a támogatást?

A rendelet így fogalmaz:

(3) „Ha a szülők lakóhelye nem azonos, a (2) bekezdés szerinti feltételnek is megfelelő

 1. a) azon szülő jogosult az 5. § szerinti támogatási összegre, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 2. b) mindkét szülő az 5. § szerinti támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettőjük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

(3a) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a (3) bekezdés szerintitő leltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

 1. a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy
 2. b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.”

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szülők egyike az 5. § szerinti támogatási összeget igényelheti, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

GYES és GYED elfogadható a lakásfelújítási támogatás igénylése során?

Igen, amennyiben a munkaviszonya fennáll, akkor elfogadható TB jogviszonyba számít a GYES és GYED is.

BAR listások igényelhetik a lakásfelújítási támogatást?

A lakásfelújítási támogatás igénylése során nem kizáró ok a BAR lista (Negatív KHR), így azok is igényelhetik akkor valamilyen mulasztás miatt szerepelnek a rendszerben.

Igényelhetem most a lakásfelújítási támogatást ha korábban szocpolt igényeltem a ház bővítésére?

Igen igényelhető, azonban azokra a munkálatokra, melyekre már korábban igényelt támogatást nem nyújtható be újra lakásfelújítási támogatási kérelem.

Együttes igénylőként kinek a nevére kell szólnia a számláknak?

Együttes igénylés esetén bármely fél nevére szóló számla elfogadható a lakásfelújítási támogatás igénylése során. A cím minden esetben a felújítani kívánt ingatlan címe legyen.

Az állandó lakcímem a felújítani kívánt ingatlanba szól, de van más címre bejelentett tartózkodási címem is. Igényelhetem így a támogatást?

Igen, a MÁK állásfoglalása: “Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe.” Tehát a támogatással érintett ingatlan mind a jogosító gyermekek, mind a szülők lakcímkártyáján lakóhelyként kell, hogy szerepeljen legalább 1 éve. Abban az esetben, ha a lakcímet igazoló hatósági igazolványon a lakóhelyen kívül tartózkodási hely is fel van tüntetve, az nem kizáró ok.

Nyugdíjas igényelheti a lakásfelújítási támogatást?

A rendelet szerint: “Jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki: a) 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társasvállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.”

Ezek alapján Önmagában a nyugdíj tehát nem fogadható el a lakásfelújítási támogatás igénylése esetén.

Élettársak esetén csak a bejegyzett élettársak számítanak vagy akik egy lakcímen együtt élnek azok is?

Élettársak esetén elegendő a közös lakcím is. “A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti.”

Gyermek esetén a 25. életév határa mire vonatkozik?

Az igénylés pillanatában a támogatásra jogosító gyermek nem tölthette be a 25. életévét.

Mi számít beépíthető bútornak, amire a lakásfelújítás támogatás igényelhető?

A MÁK állásfoglalása alapján: “Általánosságban beépített bútornak minősül, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, az ingatlan részét képezi, így különösen a beépített konyhabútor, beépített szekrény, kazán, szaniterek, a fürdőszobai szekrény mosdóval is.”

A támogatással felújított ingatlan bérbe adható?

Az otthonfelújítási támogatással felújított lakás bérbeadható a felújítást követően. Az viszont feltétel, hogy az igénylőknek ez legyen az állandó lakcíme már a támogatási kérelem benyújtásakor is.

Egy társasház közös tulajdonban lévő tetőre, tetőfelújításra igényelhető a hitel?

Általánosságban a társasházi közös tulajdonú épületrész felújítására ez a támogatási forma nem használható. Csak a külön, saját tulajdonba tartozó ingatlanban használható fel a lakásfelújítási támogatás.

Önkormányzati lakás felújítására igényelhető a támogatás?

Nem, önkormányzati lakás felújítására ez a fajta támogatás nem igényelhető. Feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Használatba vételi engedély megszerzése előtt gyűjthetjük a számlákat a felújítási támogatáshoz?

A MÁK állásfoglalása szerint egy olyan ingatlanra, amely még el sem készült nem lehet felújítással kapcsolatos számlákat elfogadni. A számlákat attól a naptól lehet gyűjteni, ha a használatba vételi engedély és az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleg bejegyzése megtörtént.

A még fel nem épült lakásra nem vehető igénybe a támogatás, mivel az ingatlan-nyilvántartásban az még nincs a fentiek szerint bejegyezve. Amennyiben lakásuk rendelkezik majd használatbavételi engedéllyel és a fenti, támogatható rendeltetés szerinti jelleg bejegyzésre kerül, akkor jogosultak lesznek a támogatási kérelmüket benyújtani.

A használatbavételi engedély alapján az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleg bejegyzést követően egy éven belül nem kell alkalmazni a 4. § (2) bekezdés b) pontjában előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt a (6) bekezdés b) pontja alapján.

Az otthonfelújítási támogatással érintett munkálatok a fent leírtak szerinti ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és a támogatással érintett ingatlanba lakóhelyként történő bejelentkezést követően kezdhetők meg. Ezt követően lehet a szerződések megkötni és a számlákat gyűjteni.

Falusi CSOK-kal vásárolt ingatlanra igényelhető a támogatás?

Igényelhető. De a támogatás igénylése esetén nem fogadható el olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.

Zártkerti ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

A rendelet szerint a felújítható ingatlan: “Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei.”

A 2, 4 vagy 6 órás munkaviszony is elfogadható a támogatás igénylése esetén?

Igen, a támogatásokhoz elfogadható TB jogviszonyhoz nem szükséges napi 8 órás munkaviszonnyal rendelkezni, elfogadható a kevesebb is.

Ingatlanunk jelenleg hétvégi ház, a felújítás során átminősítjük családi házzá. Utólag kérhetem a támogatást?

Az igénylés csak és kizárólag a fentiek szerinti besorolásnak már a felújítás előtt megfelelő ingatlanok esetében nyújtható be, mely pontnak való megfelelés a fejleszteni kívánt ingatlan tulajdoni lap vonatkozó bejegyzése alapján kerül vizsgálatra. (A támogatás lakás felújításra vonatkozik, tehát, ha a fejleszteni kívánt ingatlan a beruházások megkezdése előtt nem minősül fenti fogalmi körben meghatározott lakásnak, akkor annak fejlesztése sem támogatható).

Minden feltételnek megfelelek egyedülállóként, de az ingatan a szüleim nevén van. Így is igényelhetem a támogatást?

A “támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek”. Szülők nevén lévő ingatanra nem kérhető támogatás.

Elérhetőségeink

2040 Budaörs, Vasút utca 15.

+36 20 953 1051

solar@chs.hu

Termékkínálatunk